جستجوی داروخانه

ساعت کاری

داروخانه مرکز روستایی تلخاب

نامشخص

58233443

(1)

روستای تلخاب

 • 521
 • 1
 • فراهان

داروخانه مرکز روستایی غیاث آباد

نامشخص

33733375

(1)

روستای غیاث آباد

 • 570
 • 1
 • فراهان

داروخانه مرکز روستایی ماستر

نامشخص

58234797

(1)

روستای ماستر

 • 798
 • 1
 • فراهان

داروخانه مرکز شهری روستایی خنجین

نامشخص

35463447

(1)

روستای خنجین

 • 704
 • 1
 • فراهان

داروخانه مرکز روستایی سمقاور

نامشخص

58222223

(1)

روستای سمقاور

 • 463
 • 1
 • کمیجان
 • 571
 • 1
 • کمیجان

داروخانه مرکزروستایی اسفندان

نامشخص

35466233

(1)

روستای اسفندان

 • 421
 • 1
 • کمیجان

داروخانه مرکز روستایی چهرقان

نامشخص

35461263

(1)

روستای چهرقان

 • 449
 • 1
 • کمیجان

داروخانه مرکز روستایی خسروبیگ

نامشخص

35557565

(1)

روستای خسروبیگ

 • 524
 • 1
 • کمیجان

داروخانه مرکز روستایی وفس

نامشخص

58223440

(1)

روستای وفس

 • 442
 • 1
 • کمیجان

داروخانه مرکز شهری شماره 1 شهدای محلات

نامشخص

43222266

(1)

خ امام خمینی

 • 520
 • 1
 • محلات

داروخانه مرکز روستایی ورین (شهدای هفتم تیر)

نامشخص

58632268

(1)

روستای ور علیا

 • 588
 • 1
 • محلات

داروخانه دکتر کاشفی

شبانه روزی

42235807

(4)

میدان مادر روبروی بیمارستان 17 شهریور

 • 3421
 • 4
 • ساوه

داروخانه دکترظاهری

شبانه روزی

42201166

(1)

میدان مخابرات

 • 2209
 • 1
 • ساوه

داروخانه دکتر غنی لو

شبانه روزی

42223232

(1)

میدان شهدا

 • 692
 • 1
 • ساوه

داروخانه پردیس

روزانه

42221704

(1)

خیابان امام خمینی.کوچه صالحی

 • 1902
 • 1
 • ساوه

داروخانه صدر

روزانه

42232060

(1)

خیابان امام خمینی.جنب بانک صادرات

 • 689
 • 1
 • ساوه

داروخانه دکتر غفوری

روزانه

42224720

(2)

خیابان امام خمینی .کوچه دکتر بلورچی

 • 2270
 • 2
 • ساوه

داروخانه ولیعصر

روزانه

42226773

(1)

خیابان انقلاب.کوچه دوم بازار

 • 408
 • 1
 • ساوه

داروخانه دکتر شکرالهی

روزانه

42200671

(1)

خیابان شریعتی.روبروی درمانگاه شهید مصطفی خمینی

 • 837
 • 1
 • ساوه

داروخانه دکتر هادی پور

روزانه

42222768

(2)

خیابان انقلاب.نبش کوچه سوم شعبان

 • 2498
 • 2
 • ساوه

داروخانه دکتر ایلچی

روزانه

42221373

(1)

خیابان انقلاب.انقلاب9

 • 531
 • 1
 • ساوه

داروخانه دکتر کاشی

روزانه

42217120

(1)

خیابان امام بطرف میدان شهرداری ساختمان سهند

 • 1665
 • 1
 • ساوه

داروخانه حکمت

روزانه

42223067

(1)

خیابان انقلاب .نبش کوچه سوم شعبان

 • 830
 • 1
 • ساوه

داروخانه دکتر سعیدی

روزانه

42227998

(1)

خیابان شریعتی.روبروی درمانگاه سپاه

 • 1616
 • 1
 • ساوه

داروخانه دکتر فرقانی

روزانه

42249517

(1)

شهرک فجر.روبروی مدرسه جراحی زاده

 • 2200
 • 1
 • ساوه

داروخانه دکتر بدری

روزانه

42233483

(1)

ابتدای خیابان بهزیستی.نرسیده به محراب

 • 603
 • 1
 • ساوه

داروخانه دکتر شفا

روزانه

42245888

(1)

خیابان اسلام.روبروی درمانگاه امام حسن(ع)

 • 422
 • 1
 • ساوه

داروخانه دکتر ممتازی

روزانه

42232350

(1)

خیابان شریعتی. ساختمان پزشکان کوثر

 • 610
 • 1
 • ساوه

داروخانه نیایش

روزانه

42210944

(1)

خیابان استقلال.جنب خانه کارگر

 • 439
 • 1
 • ساوه

داروخانه مرکزی

روزانه

42223041

(1)

خیابان شریعتی. ساختمان پزشکان سینا

 • 791
 • 1
 • ساوه

داروخانه دکتر سعادتپور

روزانه

42231030

(4)

خیابان شهید مطهری.نرسیده به سه راه بیمارستان

 • 1824
 • 4
 • ساوه

داروخانه دکتر معصومی

روزانه

42236788

(1)

خیابان انقلاب .داروخانه حکمت

 • 851
 • 1
 • ساوه

داروخانه دکتر جودکی

روزانه

0910-1565236 086-42474589

(9)

بهزیستی-سی متری اول داروخانه شبانه روزی دکتر محمدجودکی

 • 2828
 • 9
 • ساوه

داروخانه دکترسید حسینی

روزانه

42222271

(1)

خیابان امام خمینی جنب بانک ملت

 • 445
 • 1
 • ساوه

داروخانه دکتر شعبانی

شبانه روزی

45229020

(2)

خیابان امام خمینی

 • 2087
 • 2
 • مامونیه

داروخانه دکتر داوری

روزانه

45226633

(4)

خیابان آسیابک

 • 1955
 • 4
 • مامونیه

داروخانه دکتر امیریان

روزانه

45222174

(1)

خیابان امام خمینی

 • 990
 • 1
 • مامونیه

داروخانه دکتر ابراهیمی

روزانه

45283025

(1)

بلوار ولیعصر

 • 1122
 • 1
 • پرندک

داروخانه دکتر علیزاده

روزانه

45262891

(1)

خیابان ولیعصر

 • 446
 • 1
 • زاویه

داروخانه دکتر مرندی

روزانه

45423188

(1)

خیابان امام خمینی تقاطع شهید رجایی

 • 330
 • 1
 • خشکرود

داروخانه دانیال

روزانه

42303737

(1)

غرق آباد. خیابان امام خمینی

 • 473
 • 1
 • ساوه

داروخانه بیمارستان شهید مدرس

شبانه روزی

42226480

(1)

خیابان شهید مطهری بلوار شهید مدرس

 • 2397
 • 1
 • ساوه

داروخانه بیمارستان17 شهریور

روزانه

42222042

(1)

خیابان شریعتی میدان مادر

 • 395
 • 1
 • ساوه

داروخانه بیمارستان شهدای آسیابک

شبانه روزی

45222441

(1)

بلوار شهید محمدیان

 • 1238
 • 1
 • مامونیه

داروخانه بیمارستان حضرت فاطمه زهرا(س)

روزانه

42442400

(1)

میدان فلسطین بالاتر از دادگستری

 • 366
 • 1
 • ساوه

داروخانه بیمارستان تامین اجتماعی شهید چمران

شبانه روزی

42422440

(1)

بلوار آزادی .عبدل آباد

 • 695
 • 1
 • ساوه
یکی از گزینه های زیر را انتخاب نمایید